سایت مرکز فقهی

اهم مطالب  نشست اختلالات شنیداری و گفتاری
از طرف استاد دکتر مقدم بعنوان موضوع شناس نشست مطالب زیر تبیین گرید
۱- اقسام اختلالات شنیداری و گفتاری بیان گردید
۲- این که منشأ این اختلالات چیست؟
۳- تأثیر این اختلالات بر روند یادگیری و آموزش پذیری به چه صورت است؟
۴- آیا در این افراد امکان تفهیم، تفاهم و آموزش وجود دارد؟
۵- آیا این افراد از جهت تصور معنا و اراده آن...

اجمالی از اهم مطالب نشست هجدهم فقه پزشکی
بعد از مقدمه دبیر جلسه
ابتدا جناب آقای دکتر مقدم با پاورپوینت و فیلم و... مراحل لقاح و رشد جنین را از ورود اسپرم تا لقاح تا لانه گزینی تا رشد اندام و... را تبیین فرمودند و قائل شدند که پس از مرحله نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم بر عظام، سیستم عصبی جنین عریان بوده و حالت میلین پیدا میکند و روکشی بر آن میآید که با این میلین حرکتهای ناشی از...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.