سایت مرکز فقهی

باسمه تعالی
«راهبری، موجه سازی، پشتیبانی و استنباط فقه حکومتی»
دومین نشست از سلسله نشست های علمی «مکتب شناسی فقهی امام خامنه ای» در قالب کرسی ترویجی برگزار شد.
کرسی «رویکرد حکومتی به فقه از دیدگاه امام خامنه ای» با ارائه حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، و همررا هبا نقد حجت الاسلام محمدعلی لیالی برگزار گردید. در این کرسی، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری نیز به عنوان دبیر علمی...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.