سایت مرکز فقهی

ضرورت تاسیس «سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت»
در کرسی ترویجی «کارآمدی نظام ولایی از منظر نگرش سیستمی (حوزه نظارت و ارزیابی)» مطرح شد:
باید ذیل نهاد ولایت و رهبری، سازمان و تشکیلاتی با عنوان «سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت» تاسیس گردد.
به گزارش روابط عمومی مرکز فقه ائمه اطهار(ع)، کرسی ترویجی «کارآمدی نظام ولایی از منظر نگرش سیستمی (حوزه نظارت و...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.