سایت مرکز فقهی

اهم مطالب  نشست اختلالات شنیداری و گفتاری
از طرف استاد دکتر مقدم بعنوان موضوع شناس نشست مطالب زیر تبیین گرید
۱- اقسام اختلالات شنیداری و گفتاری بیان گردید
۲- این که منشأ این اختلالات چیست؟
۳- تأثیر این اختلالات بر روند یادگیری و آموزش پذیری به چه صورت است؟
۴- آیا در این افراد امکان تفهیم، تفاهم و آموزش وجود دارد؟
۵- آیا این افراد از جهت تصور معنا و اراده آن...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.