سایت مرکز فقهی

کرسی ترویجی با عنوان «واکاوی فقهی نظارت خبرگان رهبری بر ولی فقیه (بررسی تطبیقی با قانون اساسی)» به همت گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل و با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته در این کرسی ترویجی اظهار داشت: تصوری نزد برخی وجود دارد که به لحاظ حقوقی، مسئله نظارت بر رهبری را نمی پذیرند به این دلیل که چنین واژه ای در اصل 111 قانون...

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.